Om tijdens de werkzaamheden overal goed bij te kunnen komen, is het noodzakelijk om de gevel in de steigers te zetten. Om zowel de veiligheid te waarborgen voor de omgeving als voor ons zelf, staat het gebruik van goed steiger materieel bij ons voorop. Hiernaast is het belangrijk dat het steiger materieel spoedig kan worden ingezet, om deze redenen hebben wij deze in eigen beheer.